resonare

2012
audio-installatie
10 x 10 x 1,8 m

 

 

 

 

 

 

Locatie: Kunstmaand Ameland, Ameland

In de installatie ‘Resonare’ zijn geluidsopnames te horen die in de drie weken voorafgaand aan de kunstmaand Ameland zijn verzameld. Het werk is een audio-installatie waarbij geluiden middels het lichaam hoorbaar worden gemaakt. Doordat de opnamen met contactmicrofoons zijn vastgelegd is niet het menselijk gehoor het uitgangspunt, maar de manier waarop geluiden in materialen of voorwerpen resoneren. De installatie bevond zich op de asfaltvlakte van het NAM-terrein. Het werk bestaat uit dunne metalen staven, waarmee de geluidstrillingen worden overgedragen. Bij plaatsing van de staven tegen de menselijke schedel worden de opnamen, op een directe manier, opnieuw hoorbaar.

resonare-1


resonare

2012
audio installatie
10 x 10 x 1,8 m